till www.tyreso.se
Logo secondary

Jämför verksamheter!

Här kan du söka och jämföra olika verksamheter i Tyresö kommun. Både kommunala och privata verksamheter finns med i Jämförelseguiden.

Förskola -  kommunala och fristående förskolor

Pedagogisk omsorg - kommunal och fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Grundskolor åk F-6 - kommunala och fristående skolor

Grundskolor åk 7-9 - kommunala och fristående skolor

Hemtjänst - kommunala och privata utförare av hemtjänst

Vård & omsorgsboende - boende för personer med behov av vård och omsorg

Kommunfakta - här kan du utvärdera hur Tyresö förhåller sig i jämförelse med Stockholms län och riket


Om Jämförelseguiden

Alla uppgifter i Jämförelseguiden kvalitetsgranskas av Tyresö kommun innan de publiceras. Uppgifterna baseras på egna utvärderingar, data från leverantörer och officiell statistik.

Har du synpunkter på Jämförelseguiden?
Här kan du lämna förslag, synpunkter och klagomål

Service i Tyresö kommun
Läs mer om hur vi arbetar med kvalitet

Kontakta oss

Tyresö kommun
Marknadsgränd 2
135 81 Tyresö

08-5782 91 00

Frågor om Jämförelseguiden: jamforelseguiden@tyreso.se